torstai 9. kesäkuuta 2016

Tunnistatko omat vahvuutesi?


Täällä kirjoittelee 22 vuotias yhteisöpedagogiopiskelija. Olin Yeesissä harjoittelussa vuoden alussa ja sen myötä jäin vapaaehtoiseksi. Ensimmäinen opiskeluvuoteni Humakissa on nyt tullut päätökseen ja viimeisen viikon aikana olen pohtinut paljon, mitä mennyt lukuvuosi on minulle antanut ja mitä olen oppinut.
Tärkeimpinä asioina olen huomannut oman henkisen kasvuni. Harjoitteluni Yeesissä opetti minulle paljon mm omista voimavaroistani ja läsnäolon merkityksestä. Pysähdyin tietoisesti tutkiskelemaan omia arvojani, asenteitani ja elänkö omien arvojeni mukaista elämää.
Vuosi on ollut itsetutkiskelun aikaa ja koen olevani vahvempi ja varmempi siitä, kuka olen ja mitä haluan tehdä. Petersonin & Seligmanin teoksessa ”Character Strengths and Virtues” on esitelty kuusi hyvettä sekä 24 luonteenvahvuutta.
1.     Viisaus
uteliaisuus, intohimo uuden oppimiseen, harkitsevaisuus ja avoin mieli, luovuus ja perspektiivi, kyky hahmotaa kokonaisuuksia
2.     Luonteenlujuus
rohkeus, sinnikkyys, pitkäjänteisyys, rehellisyys
3.     Inhimillisyys – humaanisuus
ystävällisyys, kyky rakastaa ja ottaa vastaan rakkautta, tunneälykkyys
4.     Oikeamielisyys ja oikeudenmukaisuus
kansalaishenki, uskollisuus ja lojaalius, oikeudenmukaisuus, johtajuus
5.     Kohtuus
anteeksianto/armahdus, itsehillintä, järkevyys/varovaisuus, nöyryys/kohtuus
6.     Ylittämiskyky ja transsendenssi
kauneuden ja taituruuden arvostaminen, kiitollisuus, toiveikkuus, merkityksen kokemiskyky, huumorintaju, into
Muilta kysyttäessä, kaverit sanoivat minun vahvuuksikseni empaattisuuden, kiltteyden ja kuuntelemisen taidon. Näiden lisäksi koen, että tämän vuoden vahvuuksiani on ollut anteeksianto ja armahdus omaa itseäni kohtaan. Olen pystynyt hyväksymään asioita niin kuin ne ovat ja armahtamalla itseäni kyennyt myös päästämään irti ja pääsemään yli asioista, jotka aiemmin jarruttivat minua. Nyt koen olevani vapaa ja itsevarma kohti uusia seikkailuja. Tunnistamalla omat vahvuudet sekä heikkoudet voi löytää itsestään jotain arvokasta. Kun arvostat itseäsi juuri sellaisena kuin olet, niin muutkin arvostavat.
Muistuttaisin siis kaikkia muitakin pysähtymään ja miettimään omia arvoja ja vahvuuksia, mitkä kannattelevat hyvään elämään ja tasapainoiseen arkeen. Haastan jokaista tätä tekstiä lukevaa, antaman kehun päivässä kaverille, perheenjäsenelle, naapurille tai ventovieraalle. Positiivinen elämänasenne ja sen jakaminen voi saada paljon hyvää aikaa.
Rentouttavaa kesää!
<3: M



Ei kommentteja :

Lähetä kommentti